Sitemap Print

Ettevõttest

MISOON 

On olla toeks inimestele ja ettevõtetele kelle eesmärgis on elada ja parandada enda elamis ja töötamis tingimusi Otepää regioonis.

 

VISOON
Olla jätkusuutlik niikaua kuni väikeettevõtlus eestis lõplikult likviteeritakse.

 

Ajalugu

1990. Juuni ettevõtte AS Techne asutamine. 7 töötajat

1990 metalli ja remonditöökoja ostmine

1991 kütustankla käivitamine Otepääl

1997 ehitusmaterjalide kaupluse avamine

1998 Puka remonditöökoja ostmine

1999 Merit Ladu müügi ja laoarvestuse programmi asutusele võtmine ja arendamine

2000 põllutööriistade vedrupiide tootmise käivitamine

2001 sõnnikulaotaja osade tootmise käivitamine

2005 ettevõttes töötab 40 töölist

2006 kuni 2008  ettevõtes töötajate arvu vähendamine 25 töötajani

2009 tootmise ja laopinna laiendamine

2010 Microsoft Navison raamatupidamis programmi kasutusele võtmine.

Hinnapäring

Hinnapäring